"Klasa"; Výběrové řízení

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na vás v souvislosti s rozhodnutím Úřadu (z tohoto týdne) zrušit výběrové řízení na marketingovou komunikační kampaň pro značku "Klasa" a nařídit uspořádání nového výběrového řízení.

Žádám vás tímto o sdělení jmen a poskytnutí životopisů všech zaměstnanců úřadu, kteří se na přezkoumání stížnosti a výsledném rozhodnutí podíleli, a to včetně životopisu pana Rafaje.

Pokud se na něm podíleli nějací externí odborníci, uveďte prosím také jejich jména a názvy společností.

Vzhledem k tomu, že budou vaše odpovědi zveřejněny na těchto internetových stránkách, plně chápu, že budete jednat v souladu se zákonam o ochraně osobních údajů. Proto očekávám, že životopisy budou obsahovat pouze jména osob (nikoli datum narození nebo kontaktní údaje). Ze stejného důvodu případně prosím neuvádějte své osobní údaje v průvodním dopise k odpovědi na můj dotaz.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace - odkaz na zveřejněnou informaci
PID dokumenu: UOHSX0069RDL
Datum podání: 7.8.2014

Aktuálně řeší referent: Stojanová Isabela

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --