Kdy budou otevřené bazény

Romana Nováková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Romana Nováková

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kdy budou otevřené bazény?
Nejde mi o kratochvíli, ale jsou lidé, kteří mají nařízené plavání ze zdravotních důvodů.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Romana Nováková

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 7.2.2021 19:16:45
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kdy budou otevřené bazény
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3AKIA6

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 7.2.2021 19:16:45

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 134474/2021
Datum zaevidování / Submission date: 8.2.2021 06:10:28
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]