Kdo zastává funkci náměstka pro státní službu

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Václav Pečený, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení, kdo je nyní náměstkem pro státní službu a o dokument, kterým byl ustaven do funkce.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.​ Pokud nespadá do kompetence MV, nebude
na něj z kapacitních důvodů v krizové situaci dále reagováno.

 

Tento e-mail je generován automaticky, proto na něj, prosíme,
neodpovídejte.

 

Veškeré potřebné informace k cestování a kontakt na infolinky naleznete na
internetových stránkách ministerstva [1]https://www.mvcr.cz/koronavirus.

 

Upozorňujeme, MV ČR individuální výjimky k cestování neuděluje; výjimky
jsou stanoveny v [2]Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne
15. května 2020. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají
k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a [3]Ministerstvo
zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR
testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci [4]Ministerstva zdravotnictví.

 

Informace pro cizince, kteří potřebují řešit své pobytové záležitosti,
naleznete zde:

[5]https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...

 

Věnujte, prosím, pozornost rovněž těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR (informace ke karanténě a testům)

[6]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí (informace k vycestování českých občanů a
opatřením ostatních zemí)          

[7]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[8]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[9]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[10]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

Dále Vás prosíme, abyste nezasílali dotazy, týkající výše uvedené
problematiky,

na adresu [11]Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/koronavirus
2. https://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-o...
3. https://www.mzv.cz/jnp/
4. https://www.mzcr.cz/
5. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...
6. https://koronavirus.mzcr.cz/
7. https://www.mzv.cz/jnp/
8. https://www.mpo.cz/
9. https://www.mdcr.cz/
10. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...
11. mailto:Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kdo zastává funkci náměstka pro státní službu,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 26.5.2020 17:45:34
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX051DX1U.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX051GGVW
Spis. značka: MV- 85093-2/OSK-2020
Odesilatel: M-SSS-OSK
Věc: Odpověď na žádost o informaci

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz