Kde mám stížnost na lékaře z LPK

Markéta Grubnešrová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Markéta Grubnešrová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den měla jsem velmi špatnou zkušenost s paní Mudr.Butulová z LPK nejde mi o její rozhodnutí ale o přístup a jednání s mou osobou chtěla bych podat na toto jednání stížnost a nevím jak a kam.Již jsem psala na lékařskou komoru aspon si to myslím také dotaz v emailu ale chci oficiáklně podat stížnost paní doktorka se ke mě chovala agresivně křičela po mě jen co mě viděla tak že at nepočítám s tím že mi žádnej důchod nedá ale já ani důchod nechci jsem na neschopence kvůli bolestem zad končí mi podpůrná doba tak mě můj praktický lékař odeslal za paní doktorkou ta viděla že jsem romskeho původu a okamžitě po mě křičela vím že mé nálezly nejsou závažné ale mám velké bolesti chodím na rehabilitace a nejspíš ještě chodit budu paní doktorka na mě křičela nepustila mě ke slovu dávala mi dotazy když jsem chtěla odpovědět setkala jsem se s křikem i když jsem romskeho původu tak snad mám právo na lidskost a ne jen na křik mám si dát žádost o OZZ a jak to že jsem si to ještě nepodala je to prý v zákonu do svého vyjádření napsala že žádost doporučuje nikoliv že je to má povinnost.Chci podat na paní doktorky chování stížnost a nevím kam a jak. Proto Vás moc prosím o radu

S přátelským pozdravem,

Markéta Grubnerová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.9.2017 16:57:31 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kde mám stížnost na lékaře z LPK elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.9.2017 16:57:31 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
2.10.2017 08:35:59

Vaše zpráva ze dne: 29.9.2017 16:57:31
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Kde mám stížnost na lékaře z LPK
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX0107CCM
Datum zaevidování: 2.10.2017 07:04:07

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Slámová Eliška
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
2.10.2017 08:35:59

Your message - dated 29.9.2017 16:57:31
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Kde mám stížnost na lékaře z LPK
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX0107CCM
Date of registration: 2.10.2017 07:04:07

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Slámová Eliška
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Sdělení o odložení žádosti

Identifikátor dokumentu: MZDRX010B2SW
značka: MZDR 48018/2017-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 10.10.2017
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX010B2SW.pdf