Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Michal Voska přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informace k těmto bodům:

KD Barikádníků - údajně se má převést pod správu Prahy. Kdo o tom rozhodl a proč tomu tak je? Má MČ P10 jiný, odpovídající prostor, pokud ano, jaký, či jaké a jaký výnos z převodu P10 získá? Případně žádám o poskytnutí informací daného charakteru z jednání, včetně stenozáznamů týkajících se bodu KD Barikádníků.

Dále dům na Moskevské, kde se nacházela prodejna Baťa. Kdo je nyní vlastníkem, pokud to již není Praha 10, kdo uživatelem a jaký je výnos? Pokud došlo, či dochází k převodu na Prahu, s jakým cílem, záměrem, kdo o tom rozhodl a kolik to do kasy MČ P10 přinese?

A naposledy KD Eden - byla vypsána soutěž, arch řešení, kde jsou v porotě mimo jiné pan zastupitel Maršálek a paní Komrsková. Kdo rozhodl o zvolené porotě, na jakém základě a jaký je záměr s daným prostorem, včetně možností financování? Jsou již nyní nějaké finanční rozvahy? A i kdyby ne, bude v záměru prostory financovat z rozpočtu P10, či prostory předat ke správě jiným subjektům?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska
nar. 8.12.1983

bytem
Káranská 360/14
10800 Praha 10

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden“ bylo doručeno 24.01.2022 15:25:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-036312/2022.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.