Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden

Čekáme, až si Michal Voska přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informace k těmto bodům:

KD Barikádníků - údajně se má převést pod správu Prahy. Kdo o tom rozhodl a proč tomu tak je? Má MČ P10 jiný, odpovídající prostor, pokud ano, jaký, či jaké a jaký výnos z převodu P10 získá? Případně žádám o poskytnutí informací daného charakteru z jednání, včetně stenozáznamů týkajících se bodu KD Barikádníků.

Dále dům na Moskevské, kde se nacházela prodejna Baťa. Kdo je nyní vlastníkem, pokud to již není Praha 10, kdo uživatelem a jaký je výnos? Pokud došlo, či dochází k převodu na Prahu, s jakým cílem, záměrem, kdo o tom rozhodl a kolik to do kasy MČ P10 přinese?

A naposledy KD Eden - byla vypsána soutěž, arch řešení, kde jsou v porotě mimo jiné pan zastupitel Maršálek a paní Komrsková. Kdo rozhodl o zvolené porotě, na jakém základě a jaký je záměr s daným prostorem, včetně možností financování? Jsou již nyní nějaké finanční rozvahy? A i kdyby ne, bude v záměru prostory financovat z rozpočtu P10, či prostory předat ke správě jiným subjektům?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska
nar. 8.12.1983

bytem
Káranská 360/14
10800 Praha 10

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden“ bylo doručeno 24.01.2022 15:25:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-036312/2022.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.