Katastrální území Kouřim

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, zda následující

1/ pozemky - parcelní čísla 2441/4, 241/26, 241/28, 244, 246/2, 247/1, 247/4, 261, 275/1, 275/2, 275/5, 276/6, 276/3 a 337 o celkové rozloze 545 184 m2 se
a/ nacházely přede dnem 25.5.2016 na LV 10001 a tamtéž zapsány jako výlučné vlastnictví města Kouřim
b/ kdo je současným vlastníkem těchto pozemků

2/ pozemek parc. č. 2675/3 o výměře 46 m2 byl před datem 21.3.2017 zanesen jako majetek města Kouřim a řádně na LV 10001 zapsán jako vlastnictví města Kouřim.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín

Dobrý den, požadovaná parcelní čísla se v kú. Kouřim nevyskytují,
upřesněte kat.území.

Doporučuji Vám osobní konzultaci.

 

Táňa Hurtová
Katastrální pracoviště Kolín
Oddělení dokumentace
Tel. 321737020