Karlovarský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Karlovarský kraj neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Lukáš

epodatelna@kr-karlovarsky.cz, Karlovarský kraj

Informativní zpráva aplikace Athena - KK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Karlovarský kraj vyžaduje e-mail], byla
převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Karlovarský - Adresy obecních,
městských úřadů, městysů, a městských částí
Datum doručení: 12.8.2019 15:10:35
Evidenční číslo: KK-56649/19

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Karlovarský kraj k vyřízení mé žádosti 'Karlovarský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.

Cílem požadavku bylo získat soubor s adresami MěU v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.. Tento cíl nebyl naplněn, jelikož jsem získal pouze odkaz na webové stránky, kde si mohu pojednom MěU zkopírovat a uložit, což je práce tak na celý den. Prosím o dodání tohoto souboru. Případně pokud jsem ho na daném odkazu přehlédl, prosím o navigaci k němu.
D2kuji moc,
Lukáš Koucký

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/karlova...

S přátelským pozdravem,

Lukáš Koucký

epodatelna@kr-karlovarsky.cz, Karlovarský kraj

Informativní zpráva aplikace Athena - KK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Karlovarský kraj vyžaduje e-mail], byla
převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Karlovarský - Adresy
obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
Datum doručení: 15.8.2019 18:03:08
Evidenční číslo: KK-57451/19

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Martina Koudelná, Karlovarský kraj [1]14/8/2019

Písemnost - č.j. KK/3037/LP/19
Zpracoval: Martina Koudelná
Evidenční číslo: KK-57150/19
[1]KK-57150/19
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. -
(seznam měst a obcí)

References

Visible links
1. [2]http://athena//default.aspx?Key_Profil=k...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ka...
2. http://athena//default.aspx?Key_Profil=k...