Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Přerov

2 přílohy

Vaše podání 'Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014' bylo přijato elektronickou podatelnou Magistrátu města Přerova dne 06.08.2014 v 07:04:41. Identifikátor dokumentu: 635428982813630000Qogm-2536+53e12c4bb86d6-da2eZinfoprovsechny.cz

Jaroslav Sláma, Statutární město Přerov

2 přílohy

  • Attachment

    Odpov na dost o poskytnut kopi kandid tn ch listin do Komun ln ch voleb 2014.pdf

    151K Download View as HTML

  • Attachment

    Rozhodnut k dosti o poskytnut kopi kandid tn ch listin do Komun ln ch voleb 2014.pdf

    111K Download View as HTML

Vážený pane,
 v příloze zasílám odpověď a rozhodnutí o částečném odmítnutí
poskytnutí kopií kandidátních listin podaných registračnímu
úřadu Magistrátu města Přerova do voleb do zastupitelstev obcí v roce
2014.

Hezký den
Jaroslav Sláma
úsek spisové služby a voleb
odbor vnitřní správy
Magistrát města Přerova
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
_________________________
tel: +420 581 268 292
fax: +420 581 268 279
 
 

David Havlík

Povinný subjekt: Jaroslav Sláma

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Jaroslav Sláma, Statutární město Přerov

Vážený pane,

obdržel jsem Vaši žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin do
komunálních voleb bezprostředně po rozhodnutí o registraci či odmítnutí
kandidátní listiny/přihlášky k registraci nebo po škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině.

Jde o 146 kandidátních listin o 1- 4 stranách textu. Po registraci, budeme
muset kandidátní listiny okopírovat, „začernit“ jména a adresy zmocněnců a
osob oprávněných jednat za politickou stranu či politické hnutí a poté je
převést do elektronické podoby. To samozřejmě zabere určitý čas.
Odhaduji 4 – 5 hodin. Ty by Vám byly v případě Vašeho souhlasu s úhradou
za provedené práce vyúčtovány v souladu s vnitřním předpisem Magistrátu
města Přerova č. 17/06 Úhrada za poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění vnitřních
předpisů č. 20/06 a č. 9/08 ve výši 196,- Kč za každou započatou hodinu.

Pokud netrváte na kopiích kandidátních listin a stačily by Vám informace
zpracované do datové podoby, čas na jejich přípravu by se určitě zkrátil.

Informaci, kterou žádáte, zveřejní na svých webových stránkách
[1]http://www.volby.cz/ po registraci kandidátních listin Český
statistický úřad pro celou ČR.  Nezveřejní sice kopie kandidátních listin,
ale data v strukturované podobě.

 

Pokud informaci o podaných kandidátních listinách, přestože ji Český
statistický úřad ve stejné době zveřejní, budete nadále požadovat,
vyčíslím poplatek a zašlu doklad k úhradě s tím, že informace Vám bude
poskytnuta po 23. 8. 2014 a po uhrazení požadovaného poplatku.

 

Žádám Vás o sdělení, zda i po této odpovědi na Vaši žádost, budete nadále
na poskytnutí informace trvat a o upřesnění, zda Vám stačí informace
zpracovaná v datové podobě nebo trváte na kopiích kandidátních litin.

 

Hezký den
Jaroslav Sláma
úsek spisové služby a voleb

Magistrát města Přerova
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
_________________________
tel: +420 581 268 292
fax: +420 581 268 279

--------------------------------------------------------------------------

From: David Havlík [mailto:[FOI #2117 e-mail] ??]
To: Jaroslav Sláma [mailto:[email address]]
Sent: Tue, 12 Aug 2014 20:37:19 +0100
Subject: Re: odpověď a rozhodnutí k žádosti o poskytnutí kopií
kandidátních listin do Komunálních voleb 2014

Povinný subjekt: Jaroslav Sláma

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Jaroslav Sláma

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stačí informace zpracovaná v datové podobě

S pozdravem,

David Havlík

Jaroslav Sláma, Statutární město Přerov

1 příloha

Vážený pane,
v příloze zasílám kandidátní listiny do zastupitelstev obcí, zpracované v
digitální podobě, registrované na registračním úřadu Přerov.

Hezký den
Jaroslav Sláma
úsek spisové služby a voleb
odbor vnitřní správy
Magistrát města Přerova
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
_________________________
tel: +420 581 268 292
fax: +420 581 268 279

--------------------------------------------------------------------------

From: David Havlík [mailto:[FOI #2117 e-mail] ??]
To: Jaroslav Sláma [mailto:[email address]]
Sent: Mon, 18 Aug 2014 11:50:49 +0100
Subject: Re:Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím

Povinný subjekt: Jaroslav Sláma

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stačí informace zpracovaná v datové podobě

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže