Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.8.2014 21:10:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listin elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.8.2014 21:10:57 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Louny 6.8.2014 07:13:03

Vaše podání ze dne: 5.8.2014 21:10:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listin podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Louny vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MULNX00JIWQA
Datum zaevidování: 6.8.2014 07:12:31
Váš osobní přístupový kód: MULNSE04YG55
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #2109 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zeibichová Jarmila

............................

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.8.2014 01:45:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listin elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.8.2014 01:45:28 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Louny 6.8.2014 07:15:20

Vaše podání ze dne: 6.8.2014 01:45:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listin podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Louny vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MULNX00JIWR5
Datum zaevidování: 6.8.2014 07:14:32
Váš osobní přístupový kód: MULNSE04YG55
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #2109 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zeibichová Jarmila

............................

Ovšonka Michal, Město Louny

3 přílohy

Vážený pane,

 

dne 5.8.2014 jsme prostřednictvím mailové pošty obdrželi Váši žádost o
poskytnutí informací týkající se kandidátních listin podaných našemu
registračnímu úřadu pro voleb do zastupitelstev obcí.

 

V uvedené věci sděluji:

Volební orgán, který registruje kandidátní listiny (dále jen „registrační
úřad“), může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují,
i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci či
odmítnutí kandidátní listiny nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí
kandidáta na kandidátní listině. Rozsah poskytovaných osobních údajů o
kandidátech by měl odpovídat údajům, které budou následně uvedeny na
hlasovacím lístku. Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí
kandidátní listiny nebo před

rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že osobní
údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze kandidující subjekty a sami
kandidáti. Pro tyto účely může registrační úřad informovat o subjektech,
které kandidátní listinu v termínu podaly. Registrační úřad by informaci o
kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas však náš úřad nemá, proto Vám
požadované informace neposkytneme.

 

Se svým dotazem se proto obraťte na samotné kandidáty či volební strany,
které kandidáty navrhují.

 

Dále si Vás dovoluji informovat, že Český statistický úřad, zakládá
registr kandidátů, který zveřejňuje na svých webových stránkách; v tomto
registru lze získat dotčené informace o kandidátech po shora uvedené
lhůtě.

 

V příloze Vám zasílám informaci o počtu a názvu kandidujících volebních
stran v jednotlivých obcích správního obvodu města Louny.

 

S pozdravem

 

 

Michal   O v š o n k a

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY

kancelář úřadu - volby, krizové řízení, LLV

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, ISDS: gc9bxmk

tel.: +420 415 621 101,mobil: +420 604 226 317

[1][email address] , [2]www.mulouny.cz 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Louny

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu
úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[3][FOI #2109 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-08-05T21:10:56+02:00" title="2014-08-05 21:10:56
+0200"> 5/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mulouny.cz/
3. mailto:[FOI #2109 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers

David Havlík

Povinný subjekt: Ovšonka Michal

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Ovšonka Michal, Město Louny

38 příloh

Vážený pane Havlíku,

v příloze Vám, na základě žádosti o zaslání kandidátních listin podané
registračnímu úřadu v Lounech, zasílám dokončené hlasovací lístky, dle
kterých získáte všechny žádané informace.

S pozdravem

Michal O v š o n k a
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY
kancelář úřadu - volby, krizové řízení, LLV
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, ISDS: gc9bxmk
tel.: +420 415 621 101,mobil: +420 604 226 317
[email address] , www.mulouny.cz

ukázat citované pasáže