Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl odmítnut Město Třinec.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická Podatelna, Město Třinec

Tato zpráva je zařazena do přijatých.

Libor Jasiński, Město Třinec

2 přílohy

Vážený pane Havlík,
na základě doručené žádosti Vám v příloze zasíláme rozhodnutí vydané dle ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Vám zasíláme na základě Vašeho požádání v souladu ust. § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Libor Jasiński
vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
558 306 180

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Libor Jasiński

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí
data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík

Libor Jasiński, Město Třinec

Vážený pane Havlík,
o Vaši žádosti ze dne 05.08.2014 a o totožné žádosti ze dne 06.08.2014 bylo již rozhodnuto Rozhodnutím zn. MěÚT/40128/2014/VV-Ja ze dne 12.08.2014, zaslané dne 15.08.2014 na Vámi požadovanou elektronickou adresu: [FOI #1763 e-mail] ??.
Žádost tak již nelze doplňovat. Poučení o opravném prostředku je uvedeno v rozhodnutí.
V případě, že byste doplnění žádosti chtěl brát jako nové podání, sděluji Vám, že město Třinec má elektronickou podatelnu, žádost musí být podána přes ni (§ 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím).
Dále Vám dávám na zvážení, zda s podáním žádosti nevyčkat na pozdější dobu, neboť v současné době jsou sice kandidátní listiny podány našemu registračnímu úřadu, ale do doby než bude vydáno rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny (23. srpen 2014) nelze poskytnout Vámi požadovanou informaci. Pokud přesto zašlete žádost na elektronickou podatelnu města Třinec opětovně před vydáním rozhodnutí o registraci, vydáme Vám opětovně Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

S pozdravem

Ing. Libor Jasiński
vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
558 306 180

From: David Havlík [mailto:[FOI #1763 e-mail] ??]
To: Libor Jasiński [mailto:[email address]]
Sent: Fri, 15 Aug 2014 23:30:05 +0200
Subject: RE: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Povinný subjekt: Libor Jasiński

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže