David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014" s evidenčním číslem
52b0b595-9d1e-449b-b37f-f16eb974b48a a s běžným číslem 16348/2014 bylo
doručeno dne 05.08.2014 21:04:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kutné Hoře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014" s evidenčním číslem
52b0b595-9d1e-449b-b37f-f16eb974b48a a s běžným číslem 16348/2014,
doručené dne 05.08.2014 v 21:04:45 a ověřené dne 05.08.2014 v 21:15:31,
bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 75/2014" a ke zpracování dne
06.08.2014 v 07:37:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kutná Hora

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.