Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Okresní soud Plzeň-město neměli požadované informace.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014" s evidenčním číslem
f63dff8d-3f35-43ab-ab8f-c0b32e599751 a s běžným číslem 56704/2014 bylo
doručeno dne 05.08.2014 21:04:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014" s evidenčním číslem
f63dff8d-3f35-43ab-ab8f-c0b32e599751 a s běžným číslem 56704/2014,
doručené dne 05.08.2014 v 21:04:44 a ověřené dne 05.08.2014 v 21:15:51,
bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 639/2014" a ke zpracování dne
06.08.2014 v 13:55:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Okresní soud Plzeň – město

sp. zn. Si 639/2014

 

Pan

David Havlík

 

 

Vážený pane Havlíku,

 

                k Vaší e-mailové žádosti ze dne 5. srpna 2014 sděluji, že
Okresní soud Plzeň – město není registračním úřadem.

 

                S pozdravem

 

Mgr. David Protiva, v.r.

    předseda Okresního soudu Plzeň – město

 

 

za správnost: M. Kuchařová

 

Pro případnou další e-mailovou korespondenci se soudem používejte prosím
výhradně oficiální adresu elektronické podatelny, tzn.
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail], nikoliv adresu, ze které je Vám
zasílána tato odpověď.

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]