Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav jako součástsérie poslané 940 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20140000008788

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014
Datum doručení: 5.8.2014 21:49:31
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: David Havlík # Datum narození: 1976-10-09 # Adresa: David Havlík #
Adresa: Alejní 2410/3 # Adresa: 415 01 Teplice
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin
do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí S přátelským pozdravem,
David Havlík Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #1712 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 5/8/2014
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Sluková Zuzana, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

 
 
Bc. Zuzana Sluková
vedoucí odd. matriky a evidence obyvatel
Magistrát města Mladá Boleslav
tel.: +420 326 715 303
e-mail: [1][email address]
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]