Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl odmítnut Město Vlašim.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Vlašim

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014", které jste 5.8.2014 21:03:29 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Vlašim

David Havlík

Povinný subjekt: Město Vlašim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádost byla podána prostřednictvím služby www.infoprovsechny.cz, ke které neměly povinné osoby nikdy výtky toho druhu jako vy, takže předpokládám, že chyba nebude na mé straně, ale na vaší. Prosím tedy o opětovné posouzení mé žádosti podle Zákona 106

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Vlašim

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o odmítnutí elektronického podání ve věci Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014.", které jste 6.8.2014 13:08:27 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Vlašim