Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Miloš Sladký, Město Semily

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.,
Vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněny v registru
kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí na internetových stránkách
Českého statistického úřadu.

Níže je stanovisko - doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje.

V příloze Vám zasílám k uvedené problematice stanovisko odboru všeobecné
správy Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Miloš Sladký

Tajemník MěÚ

 

Telefon (mobil) : +420 481 629 220 (737 212 710)

E-mail : [1][email address]

Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily

Ústředna: +420 481 629 111 * Fax: +420 481 629 209 * Web:
[2]http://www.semily.cz

_____________________________________________

 

P Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo
její přílohy? Myslete na přírodu.

 

From: Ludmila Schovánková [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, September 02, 2014 7:28 AM
To: Ing. Miloš Sladký
Subject: FW: Stanovisko MV k poskytování info o kandidátech (v reakci na
žádost Davida Havlíka o kopie kandididátních listin podle InfZ) +
doporučení KÚ LK
Importance: High

 

 

 

S pozdravem

 

Bc. Ludmila Schovánková

Odbor správní, vedoucí odboru

 

Telefon : +420 481 629 202 (+420 725 845 457)

E-mail : [3][email address]

___________________________

Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily

Ústředna: +420 481 629 211 * Fax: +420 481 629 209 * Web:
[4]http://www.semily.cz

P Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo
její přílohy? Myslete na přírodu.

 

From: Kroupova Pavlina [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, August 13, 2014 1:39 PM
To: [email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]; [email address];
[email address]
Cc: Nemec Jiri; Legerova Michaela
Subject: Stanovisko MV k poskytování info o kandidátech (v reakci na
žádost Davida Havlíka o kopie kandididátních listin podle InfZ) +
doporučení KÚ LK
Importance: High

 

Vážení kolegové – pracovníci registračních úřadů,

 

navazuji na mou e-mailovou zprávu z 6.8.2014 a v souvislosti s hromadným
podáním žádosti Davida Havlíka na registrační úřady o poskytnutí informace
podle podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném případu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfoZ“) v  příloze zasílám sdělení
Ministerstva vnitra z 7.8.2014, čj. MV-107485-1/VS-2014.

 

 

Doporučení Ministerstva vnitra uvedená v přiloženém sdělení z 7.8.2014
jsem konzultovala s ved. správního odboru JUDr. Němcem, který na KÚ LK
zajišťuje výkon agendy poskytování informací podle InfoZ a níže
registrační úřady seznamuji s doporučeními JUDr. Němce:

 

Podle informací, které máme, žadatel o poskytnutí informace p. David
Havlík dne 5.8.2014 požádal všechny registrační úřady o kopie podaných
kandidátních listin. Následně (dne 6.8.2014) jen některým registračním
úřadům zaslal doplněné své žádostí o poskytnutí informace.

 

Čili máme dvě skupiny registračních úřadů

A)     ty, kterým byla doručena jen žádost

B)     ty, kterým byla doručena žádost + dodatek

 

Registračním úřadům ad A) se doporučuje:

 

15. den po podání žádosti o poskytnutí informace zaslat žadateli p.
Havlíkovi dopis (NE rozhodnutí, jak doporučuje MV), jímž bude žadateli
sděleno, že požadovaná informace (tj. kopie podaných kandidátních listin)
mu nebude poskytnuta, a to z důvodů uvedených pod bodem 1) a) sdělení MV
z 7.8.2014. Současně je vhodné v dopise žadatele informovat, že po
registraci kandidátních listin, která, jak ust. § 23 zák. č. 491/2001 Sb.,
o  volbách do zastupitelstev obcí ukládá, bude provedena do 48 dnů přede
dnem voleb (tj. do soboty 23.8.2014), budou informace o jednotlivých
kandidátech, uvedených na zaregistrovaných kandidátních listinách (a to
v podobě, v jaké budou uvedeny na hlasovacím lístku) zveřejněny na web
stránce Českého statistického úřadu [5]www.volby.cz a případně (pokud tak
registrační úřad chystá) též na web stránce vašeho registračního úřadu
 www.....  Následně registrační úřad vyčká dalšího postupu žadatele p.
Havlíka.

 

Registračním úřadům ad B) se doporučuje:

 

15. den po podání žádosti o poskytnutí informace zaslat žadateli p.
Havlíkovi dopis (NE výzvu k úhradě vyčíslených nákladů spojených
s poskytnutím informace a NE rozhodnutí,  jak doporučuje MV), jímž bude
žadateli sděleno, že požadovanou informaci (tj. kopie podaných
kandidátních listin) mu nelze poskytnout, neboť dosud*) o podaných
kandidátních listinách nebylo rozhodnuto. Současně je vhodné v dopise
žadatele informovat, že po registraci kandidátních listin, která, jak ust.
§ 23 zák. č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastupitelstev obcí ukládá, bude
provedena do 48 dnů přede dnem voleb (tj. do soboty 23.8.2014), budou
informace o jednotlivých kandidátech, uvedených na zaregistrovaných
kandidátních listinách (a to v podobě, v jaké budou uvedeny na hlasovacím
lístku) zveřejněny na web stránce Českého statistického úřadu
[6]www.volby.cz a případně (pokud tak registrační úřad chystá) též na web
stránce vašeho registračního úřadu  www....., a tam tedy budou požadované
informace dostupné.   Následně registrační úřad vyčká dalšího postupu
žadatele p. Havlíka

 

*******************************************************

*) registračním úřadům bylo krajským úřadem doporučeno rozhodnout o
registraci kandidátních listin, příp. o odmítnutí kandidátních listin nebo
škrtnutí kandidátů v pátek 22.8.2014.

 

 

 

S pozdravem

 

 

[7]Logo_LK

Mgr. Pavlína KROUPOVÁ     
vedoucí oddělení přestupků a voleb

správní odbor

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 434  *  fax: +420 485 226 360
mobil: +420 739 541 623
e-mail: [8]pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz  *  [9]www.kraj-lbc.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.semily.cz/
3. mailto:[email address]
4. http://www.semily.cz/
5. http://www.volby.cz/
6. http://www.volby.cz/
8. mailto:[email address]
9. http://www.kraj-lbc.cz/