Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vršťalová Milana, Město Hodonín

Výzva dle § 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti ze dne 06.08.2014 o poskytnutí kopií kandidátních
listin do komunálních voleb v r. 2014 se na Vás obracím s žádostí o
doplnění Vaší žádosti a sděluji Vám následující:

Volební orgán, který registruje kandidátní listiny (dále jen registrační
úřad), může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují,
i bez jejich předchozího souhlasu, od okamžiku rozhodnutí o registraci či
odmítnutí kandidátní listiny k registraci nebo od okamžiku rozhodnutí o
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Vámi požadované informace z
kandidátních listin Vám budeme moci poskytnout až po vyvěšení rozhodnutí o
registraci kandidátní listiny na úřední desce. Tuto povinnost nám ukládá
ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. ve lhůtě 48 dnů přede dnem
voleb do zastupitelstva obce, tj. do 23.08.2014.  Pro dobu před
rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny k registraci nebo
před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že
osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze politické strany,
politická hnutí a sami kandidáti. Registrační úřad by mohl informaci o
kandidátech poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu s ustanovením §
5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Své vyjádření opíráme o
stanovisko Ministerstva vnitra dostupné na webu www.mvcr.cz, konkrétně na
adrese

[1]http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-min...
a stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006.

 

Pokud požadujete kopie kandidátních listin až po jejich registraci, 
registrační úřad je má pouze v papírové podobě, zatímco po výše uvedeném
termínu je možné všechny údaje o kandidátech zjistit na stránkách Českého
statistického úřadu, který údaje (po registraci všech kandidátních listin
a tím potažmo všech kandidátů), zveřejní na svých internetových stránkách.
V takovém případě můžete Vámi požadované údaje získat zdarma na stránkách
[2]www.czso.cz . V případě, že trváte na naskenování všech kandidátních
listin (celkem 87 ks) budeme Vám muset účtovat poplatek, třebaže
 informace budou již zdarma veřejně přístupné.

 

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Hodonín jako registrační úřad, přijímal
kandidátní listiny nejen pro volby do zastupitelstva našeho města, ale
zároveň i kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev dalších 16 obcí
náležejících do správního obvodu Městského úřadu Hodonín, jako příslušného
registračního úřadu – a to obcí Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice,
 Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov,
Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín,
žádám Vás dle § 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o upřesnění Vaší
žádosti, a to ve smyslu, které kandidátní listiny podané do komunálních
voleb, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014, chcete
poskytnout.

 

Žádáme Vás tedy o upřesnění,  zda požadujete po registraci kandidátních
listin přímo kopie KL nebo zda si informace zajistíte prostřednictvím
webových stránek ČSÚ. Dále žádáme o upřesnění, zda požadujete kopie KL
pouze pro Zastupitelstvo města Hodonína nebo pro zastupitelstva všech
uvedených spádových obcí.

 

Neupřesníte-li Vaši žádost do 7  dnů ode dne doručení výzvy, bude
povinným  subjektem rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Z uvedeného plyne, že
patrně nestihneme poskytnout informace do 15 dnů ode dne přijetí žádosti,
ale tuto dobu je nutné z uvedených důvodů prodloužit o deset dní.

 

S pozdravem

 

Ing. Milana Vršťalová

vedoucí odboru OVV

Městský úřad Hodonín

telefon: 518 316 460, 602 578 698

e-mail: [3][email address]

web:  [4]www.hodonin.eu

 

References

Visible links
1. http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-min...
2. http://www.czso.cz/
3. mailto:[email address]
4. http://www.hodonin.eu/

David Havlík

Povinný subjekt: Vršťalová Milana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Vršťalová Milana, Město Hodonín

16 příloh

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám v příloze zasílám kandidátní listiny do zastupitelstev
obcí, zpracované v elektronické podobě, registrované registračním úřadem
Hodonín. Současně Vám podáváme informaci, že všechny kandidátní listiny
jsou od dnešního dne rovněž ke stažení na webových stránkách
[1]www.volby.cz.

S pozdravem

 

 

Ing. Milana Vršťalová

vedoucí odboru OVV

Městský úřad Hodonín

telefon: 518 316 460, 602 578 698

e-mail: [2][email address]

web:  [3]www.hodonin.eu

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.volby.cz/
2. mailto:[email address]
3. http://www.hodonin.eu/