Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Irena Ďuláková, Město Holešov

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti týkající se kopií kandidátních listin podaných u
registračního úřad Holešov sděluji následující:

 

Registrační úřad může poskytovat informace o osobách, které ve volbách
kandidují i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o
registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo od okamžiku rozhodnutí o
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Po dobu před tímto rozhodnutím
platí, že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze politické
strany, politická hnutí a  sami kandidáti.

V současné době probíhá přezkoumání kandidátních listin. Rozhodnutí o
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a nebo o odmítnutí
kandidátních listin registrační úřad vydá podle harmonogramu lhůt pro
volby do zastupitelstev obcí do 23.8.2014.

Po tomto datu Vám, pokud budete mít zájem,  sdělíme údaje o kandidátech
pouze v takovém rozsahu, které budou následně uvedeny na hlasovacím
lístku.

 

S pozdravem

 

Irena Ďuláková

Městský úřad Holešov

Odbor tajemníka

David Havlík

Povinný subjekt: Irena Ďuláková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Irena Ďuláková, Město Holešov

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti sděluji následující:
Český statistický úřad zveřejňuje na svých internetových stránkách registr kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí. Veškeré Vámi požadované údaje naleznete na stránce www.volby.cz.
S pozdravem

Irena Ďuláková
Městský úřad Holešov

ukázat citované pasáže