Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Rumburk měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Radka Škodová, Město Rumburk

1 příloha

Vážený pane,
 
v příloze Vám zasíláme Rozhodnutí Městského úřadu Rumburk o odmítnutí žádosti o informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), jež se týká žádosti o kopie kandidátních listin do komunálních voleb, podané registračnímu úřadu dle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
 
S pozdravem
 
Bc. Radka Škodová, DiS. 
sekretariát MěÚ Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
tel.: 412 356 216
e-mail: [email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Radka Škodová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Radka Škodová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík