Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Zdeněk Hovorka, MĚSTO TURNOV

1 příloha

 
 
 
Zdeněk Hovorka
Vedoucí odboru správního
 
Město Turnov
Odbor správní
[1][email address]
tel.: 481 366 823
mobil: 737 204 258
fax: 481 366 112

References

Visible links
1. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Zdeněk Hovorka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

4 přílohy

Dobrý den,
Dne 6.8.2014 jsme obdrželi Vaši žádost (+ doplnění žádosti) o kopie
kandidátních listin podaných registračnímu úřadu podle §21 odst. 3 zák.
491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Z Vaší žádosti lze usuzovat, že požadovanými údaji jsou informace o
kandidátech samotných- kdo kandiduje, za jakou volební stranu a pod jakým
pořadovým číslem. Proto Vám zasíláme náhled samotných hlasovacích lístků,
což i pro samotné voliče, kteří navštíví Vaše stránky, bude nejlepší z
toho důvodu, že už by neměly probíhat žádné změny a v tomto stavu dostanou
voliči hlasovací lístky "do schránky".
S pozdravem
Kateřina Vráblová
volby/zaměstnanec s osvědčením
tel.481 366 802
 
Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
 

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

4 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

5 příloh

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

5 příloh

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

5 příloh

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

4 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

4 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Kateřina Vráblová, MĚSTO TURNOV

4 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]