David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Flíglová Miluše, Město Mšeno

Vážený pane Havlíku, v souladu s § 14 odst. 3 zašlete, prosím, Vaši žádost na elektronickou adresu podatelny města Mšena. Po vydání rozhodnutí Vám kandidátní listiny zašlu.
S pozdravem

Miluše Flíglová Jizbová
tajemnice MìÚ Mšeno
------------------------
nám. Míru 1
277 35 Mšeno
http://www.mseno.eu
tel.: 315 693 006


Zvažte prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout ...

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Město Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Flíglová Miluše, Město Mšeno

2 přílohy

Link: [1]File-List

 

Vážený pane, v příloze Vám zasílám kandidátní listiny dle Vašeho požadavku
ze dne 5.8.2014. Následně po přijetí Vaší žádosti jsem Vás dne 11.8.2014
vyzývala, abyste svoji žádost zaslal v souladu s § 14 odst. 3 zák. č.
106/1999 Sb., na elektronickou adresu podatelny města Mšena (viz níže). I
když se tak nestalo, přesto Vám kandidátní listiny v příloze zasílám.

 

S pozdravem

 

 

 

Miluše Flíglová Jizbová

tajemnice MìÚ Mšeno

------------------------

nám. Míru 1

277 35 Mšeno

http://www.mseno.eu

tel.: 315 693 006

 

 

Zvažte prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout ...

 

 

 

 

 

ukázat citované pasáže