Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Plzeň-město jako součástsérie poslané 985 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud Plzeň-město měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014" s evidenčním číslem
b1fc7131-c6db-45da-88e8-281c1c4cad2e a s běžným číslem 56713/2014 bylo
doručeno dne 06.08.2014 01:44:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.