Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Plzeň jako součástsérie poslané 985 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Statutární město Plzeň.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Plzeň

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 02 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.euPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, docx, xlsx, odt, ods, png, rar, xml s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Statutární město Plzeň

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014“ bylo doručeno 06.08.2014 01:46:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMP/170081/14.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 02 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu

Matoušek Roman, Statutární město Plzeň

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

 

dne 6.8.2014 obdržel Magistrát města Plzně Vaši žádost o poskytnutí
informace formou kopie kandidátních listin podaných registračnímu úřadu
podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí. Ve svém podání jste uvedl jako povinný subjekt statutární město
Plzeň. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Vám, pokud trváte na své žádosti o poskytnutí informace touto formou,
zasílám výzvu, abyste upřesnil svou žádost zejména v tom směru o jaký
registrační úřad ve smyslu Vaší žádosti jde, dále jaké kandidátní listiny
žádáte (podané v jakém období a za jakou obec)? V tomto Vám poskytuji
poučení, že v rámci statutárního města Plzně existuje 11 registračních
úřadů provolby dle zmíněného zákona, přičemž samotný Magistrát města
Plzně, jako jeden z těchto úřadů, registruje kandidátní listiny pro další
tři obce mimo Plzeň. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení této
výzvy, rozhodne Magistrát města Plzně o odmítnutí žádosti.

 

Dále Vás nad rámec výše uvedené výzvy zdvořile žádám o informaci, zda na
své žádosti trváte, jelikož jsem četl na uvedených webových stránkách Vaše
komunikace s jinými městy a i já se tedy táži, zda-li by Vám nestačila
informace v podobě zveřejněných dat o všech kandidátech po 23. 8. 2014
uvedená na stránkách ČSÚ [1]www.volby.cz

 

S pozdravem

 

Bc. Roman Matoušek

vedoucí Odboru správních činností

 

Magistrát města Plzně

nám. Republiky 16

306 32 Plzeň

kancelář č. 214

 

tel: 378 032 424

mail: [2][email address]

mobil: 724 602 816

 

References

Visible links
1. http://www.volby.cz/
2. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Matoušek Roman

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Magistrát města Plzně., Statutární město Plzeň

1 příloha

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu