Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Chmelíková Žaneta, Statutární město Most

 

Výzva dle § 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

 

Vážený pane,
 
dne 6. 8. 2014 obdržel Magistrát města Mostu Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v níž žádáte o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle
§ 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Vzhledem k tomu, že Magistrát města Mostu jako pověřený obecní úřad -
registrační úřad, přijímal kandidátní listiny nejen pro volby do
Zastupitelstva obce Most, ale zároveň i kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstev 14 obcí náležejících do územního obvodu Magistrátu města
Mostu, a to obce Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice,
Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje Polerady, Skršín, Volevčice a
Želenice, žádám Vás dle § 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o upřesnění
Vaší žádosti, a to ve smyslu, jaké kandidátní listiny podané do voleb,
které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014, chcete poskytnout.

 

Neupřesníte-li Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude povinným
subjektem rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

 

S pozdravem

 

Žaneta Chmelíková
referentka oddělení personálních činností
odbor kancelář primátora a tajemníka
statutární město Most
Magistrát města Mostu
Radniční 1/2
434 69 Most

telefonní číslo: +420 476 448 294
IP telefon: +420 474 771 294
fax: +420 476 448 570
e-mail: [1][email address]
web města: [2]www.mesto-most.cz
identifikátor datové schránky: pffbfvy

Statutární město Most - Magistrát města Mostu je certifikován dle ČSN EN
ISO 9001.

Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu
nepotřebujete.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mesto-most.cz/

David Havlík

Povinný subjekt: Chmelíková Žaneta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

Dotaz se týká všech kandidátních listin

S pozdravem,

David Havlík