Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav jako součástsérie poslané 985 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20140000008794

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014
Datum doručení: 6.8.2014 1:37:50
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: David Havlík # Datum narození: 1976-10-09 # Adresa: David Havlík #
Adresa: Alejní 2410/3 # Adresa: 415 01 Teplice
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin
podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí S přátelským pozdravem, David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2619 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 6/8/2014
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

David Havlík

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tuto žádost ruším

Omylem jsem poslal dva dotazy stejného znění

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20140000009059

Původní informace zprávy
Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014
Datum doručení: 19.8.2014 14:40:57
Obsah zprávy: Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane, tuto žádost ruším Omylem jsem poslal dva dotazy
stejného znění S přátelským pozdravem, David Havlík -----Original
Message----- Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše
podání pod identifikátorem: EP20140000008794 Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014 Datum doručení: 6.8.2014 1:37:50 Obsah zprávy:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město Mladá
Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: David Havlík # Datum narození: 1976-10-09 # Adresa: David Havlík #
Adresa: Alejní 2410/3 # Adresa: 415 01 Teplice
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin
podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí S přátelským pozdravem, David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #2619 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění
provozovatele služby: S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté
informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své
odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo
datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum
podání: 6/8/2014
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz: [FOI #2619 e-mail] ?? Vyloučení odpovědnosti:
Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách
Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských
právech si přečtěte: http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste
poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

David Havlík

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20140000009063

Původní informace zprávy
Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014
Datum doručení: 19.8.2014 16:23:40
Obsah zprávy: Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane, S přátelským pozdravem, David Havlík
-----Original Message----- Magistrát statutárního města Mladá Boleslav
přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20140000009059 Původní informace
zprávy Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014 Datum doručení: 19.8.2014 14:40:57 Obsah zprávy:
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, tuto žádost ruším Omylem jsem poslal dva dotazy stejného
znění S přátelským pozdravem, David Havlík

ukázat citované pasáže