Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města
Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP20140000004464

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014
Datum doručení: 6.8.2014 1:38:08
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Ústí nad Labem Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: David Havlík # Datum narození: 1976-10-09 # Adresa: David Havlík #
Adresa: Alejní 2410/3 # Adresa: 415 01 Teplice
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin
podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí S přátelským pozdravem, David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2614 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 6/8/2014
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Bejčková Kateřina, Bc., Statutární město Ústí nad Labem

2 přílohy

Dobrý den, zasíláme Vám odpověď /rozhodnutí/ na podání žádosti o vydání
informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň je žadateli zaslána písemná verze s uvedenými osobními údaji
poštou.

 

S pozdravem.

 

 

Bc. Kateřina BEJČKOVÁ - vedoucí Správního odboru

              Magistrát města Ústí nad Labem

 

                      Email: [email address]

              Pevná linka: +420 47527  1580

                             Fax: +420 47527  1599

             Mobil.spojení: +420 725 398 127