Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Krnov měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

epodatelna, Město Krnov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY MESTA KRNOV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Město Krnov vyžaduje e-mail]

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info

Sumarizace:
Datum prijeti: 6.8.2014 02:15:02
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Prejeme Vam prijemny den

Elektronicka podatelna

Kozelek Igor, Město Krnov

Vážený pane Havlíku, přeji Vám pěkný den.
 
Dnes od Vás přišla prostřednictvím e-podatelny na město Krnov žádost, v
které podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
žádáte o tyto informace:
 
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Včera, to je v úterý 5. 8. 2014 v 16:00 hod. byla ukončena na MěÚ Krnov
podle § 21 odst 3. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí  registrace kandidátních listin.
Nyní probíhá přezkoumání kandidátních listin a kontrola úplnosti a
správnosti veškerých údajů.
Celkem bylo na ORP Krnov zaregistrováno 42 kandidátních listin z 9 obcí.
 
Brantice                      2
Býkov Láryšov           10
Čaková                       4
Hosťálkovy                 2
Krasov                       4
Lichnov                      3
Úvalno                       3
Zátor                         6
Krnov                        8 
-------------------------------------
Celkem                    42
 
V Krnově podaly kandidátní listiny tyto politické strany (ve zkratkách):
1) KSČM
2) ČSSD
3) DSSS
4) TOP 09
5) ANO 2011
6) NEOS
7) KDU ČSL
8) ODS
 
Prozatím jsou to nepodložené informace, protože od 5. 8. do 11. 8. 2014
probíhá přezkoumání kandidátních listin podle § 23 odst. 1.
Zmocněnci jednotlivých pol. stran mají možnost doplňovat další kandidáty
na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí dle § 22 odst. 2 zákona č.
491/2001 Sb.,
 
Do 11. srpna 2014 předáváme konečný upravený seznam kandidátních listin za
jednotlivé politické strany, hnutí a nezávislé kandidáty na Český
statistický úřad.   
 
To je pro dnešek vše, co mohu za registrační úřad Krnov poskytnout za
informace.
Jakmile pošleme formou Rozhodnutí jednotlivým zmocněncům, že jejich
kandidátní listiny byly přijaty bez problémů a předány ČSÚ ke zpracování,
tak Vám tyto informace předáme.
 
Na vědomí:
- starostka města Mgr.Alena krušinová
- kontrolní oddělení
- registrační úřad
 
S přáním pěkného dne Vás zdraví
Ing.Igor Kozelek
tajemník MěÚ Krnov
 
Ing.Igor Kozelek
tajemník MěÚ Krnov
 
tel.   : 554 697 205
mobil: 602 779 323
 
>>> Ivana Mondekova 6.8.2014 15:24 >>>

>>> Dagmar Demjanovicova 6.8.2014 15:23 >>>

>>> EPODATELNA 6.8.2014 1:37 >>>

>>> David Havlík<[FOI #2590 e-mail] ??> 2014-08-06
01:37 >>>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Krnov

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:.c
foi+request-2590-c259c128@infoprovsechnyz

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-08-06T01:37:00+02:00" title="2014-08-06 01:37:00
+0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers

David Havlík

Povinný subjekt: Kozelek Igor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Kozelek Igor, Město Krnov

1 příloha

Vážený pane Havlíku, přeji Vám pěkný den.
 
V příloze Vám posílám pro informaci Opatření obce č. 4/2007 - Pravidla pro
poskytování informací, kde je v příloze č. 3 sazebník úhrad nákladů MěÚ
Krnov za poskytované informace.
Jakmile registrační úřad MěÚ Krnov provede registraci kandidátních listin,
které budou odsouhlaseny na ČSÚ, tak tyto kandidátní listiny zveřejníme na
našich webových stránkách města Krnova ([1]www.krnov.czú) v sekci obecní
úřad - volby - volby do zastupitelstev obcí a také na úřední desce města
Krnova.
Pokud opravdu budete tyto informace požadovat, tak MěÚ Krnov bude
postupovat podle schváleného opatření obce č. 4/2007.
 
S pozdravem
 
 
Ing.Igor Kozelek
tajemník MěÚ Krnov
 
tel.   : 554 697 205
mobil: 602 779 323
 

>>> David Havlík<[FOI #2590 e-mail] ??> 6.8.2014
16:34 >>>
Povinný subjekt: Kozelek Igor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže