Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Pelhřimov měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Město Pelhřimov

Dobrý den,
 
žádám o upřesnění žádosti o poskytnutí informace, a to v tom smyslu, jaké
přijaté kandidátní listiny chcete poskytnout.
Upozorňuji, že
- město Pelhřimov jako povinný subjekt, svým městským úřadem jakožto
registračním úřadem, přijímalo kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstva města Pelhřimova

- zároveň pak městský úřad Pelhřimov jako registrační úřad přijímal
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev dalších 50 obcí.

 
S pozdravem

JUDr. Miroslav Kubánek
Městský úřad Pelhřimov
odbor kanceláře starosty a tajemníka
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
tel: 565 351 402
777 724 477
e-mail: [email address]

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: podatelna <Instituce [Město Pelhřimov vyžaduje e-mail]>
Příjemce: [email address]
Datum: 06/08/2014 07:29
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:
<time datetime="2014-08-06T01:36:53+02:00" title="2014-08-06 01:36:53
+0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------
[FOI #2584 e-mail] ??
Datum přijetí:6. 8. 2014 7:28:53
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytnětekubanek@mupe.cz
Datum přijetí:6. 8. 2014 7:57:50

Dobrý den,
 
žádám o upřesnění žádosti o poskytnutí informace, a to v tom smyslu, jaké
přijaté kandidátní listiny chcete poskytnout.
Upozorňuji, že
- město Pelhřimov jako povinný subjekt, svým městským úřadem jakožto
registračním úřadem, přijímalo kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstva města Pelhřimova

- zároveň pak městský úřad Pelhřimov jako registrační úřad přijímal
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev dalších 50 obcí.

 
S pozdravem

JUDr. Miroslav Kubánek
Městský úřad Pelhřimov
odbor kanceláře starosty a tajemníka
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
tel: 565 351 402
777 724 477
e-mail: [email address]

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: podatelna <Instituce [Město Pelhřimov vyžaduje e-mail]>
Příjemce: [email address]
Datum: 06/08/2014 07:29
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:
<time datetime="2014-08-06T01:36:53+02:00" title="2014-08-06 01:36:53
+0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------
[FOI #2584 e-mail] ??
Datum přijetí:6. 8. 2014 7:28:53
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers

podatelna, Město Pelhřimov

1 příloha

Vážený pane,
 
bez ohledu na již předeslanou zprávu Vám sděluji, že informaci o
kandidátech je dle stanoviska ÚOOÚ možno podat nejdříve po registraci
kandidátních listin (viz příloha), ale v té době je možno ji získat též na
stránkách www.volby.cz (od 26. 08. 2014).

Sdělte mi prosím tedy, zda na své žádosti tak, jak byla podána, trváte.

JUDr. Miroslav Kubánek
Městský úřad Pelhřimov
odbor kanceláře starosty a tajemníka
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
tel: 565 351 402
777 724 477
e-mail: [email address]

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: podatelna <Instituce [Město Pelhřimov vyžaduje e-mail]>
Příjemce: [email address]
Datum: 06/08/2014 07:29
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:
<time datetime="2014-08-06T01:36:53+02:00" title="2014-08-06 01:36:53
+0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------
[FOI #2584 e-mail] ??
Datum přijetí:6. 8. 2014 7:28:53
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování [email address]
Datum přijetí:6. 8. 2014 10:10:22

Vážený pane,
 
bez ohledu na již předeslanou zprávu Vám sděluji, že informaci o
kandidátech je dle stanoviska ÚOOÚ možno podat nejdříve po registraci
kandidátních listin (viz příloha), ale v té době je možno ji získat též na
stránkách www.volby.cz (od 26. 08. 2014).

Sdělte mi prosím tedy, zda na své žádosti tak, jak byla podána, trváte.

JUDr. Miroslav Kubánek
Městský úřad Pelhřimov
odbor kanceláře starosty a tajemníka
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
tel: 565 351 402
777 724 477
e-mail: [email address]

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: podatelna <Instituce [Město Pelhřimov vyžaduje e-mail]>
Příjemce: [email address]
Datum: 06/08/2014 07:29
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:
<time datetime="2014-08-06T01:36:53+02:00" title="2014-08-06 01:36:53
+0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------
[FOI #2584 e-mail] ??
Datum přijetí:6. 8. 2014 7:28:53
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Město Pelhřimov
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #2584 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers

David Havlík

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

Míněno všechny kandidátních listiny

S pozdravem,

David Havlík