Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

e-podatelna@rychnov-city.cz, Město Rychnov nad Kněžnou

Potvrzení přijetí elektronického podání
Elektronické podání bez elektronického podpisu bylo doručeno elektronické
podatelně Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 06/08/2014 v 1:36 hodin.
Vaše žádost byla přeposlána na vědomí vedoucímu odboru správních činností a
živnostenský úřad Mgr. Lukáši Klátilovi.
Pokud máte zájem o písemné vyjádření se k Vaší žádosti, prosím Vás o zaslání
Vaší žádosti ještě jednou s doplněným elektronickým podpisem.

S pozdravem

Hana Plachá
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

--------------------------------------------------
From: "David Havlík" <[FOI #2583 e-mail] ??>
Sent: Wednesday, August 06, 2014 1:36 AM
To: "dotaz dotazy vznesené na instituci Město Rychnov nad Kněžnou"
<Instituce [Město Rychnov nad Kněžnou vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních
voleb 2014

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

e-podatelna@rychnov-city.cz, Město Rychnov nad Kněžnou

Dobrý den,

Vaše podání bylo doručeno opět bez uznávaného elektronického podpisu. Podání
musí být učiněno v souladu s ust. § 37 odst. 4 a 5 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy pokud je podání učiněno
elektronicky, musí být podepsané elektronickým podpisem, případně podání
učiněné bez uznávaného elektronického podpisu musí být do 5 dnů potvrzeno
písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým způsobem.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Klátil
vedoucí odboru správních činností a živnostenský úřad
e-mail: [email address]
--------------------------------------------------
From: "David Havlík" <[FOI #2583 e-mail] ??>
Sent: Wednesday, August 06, 2014 1:36 AM
To: "dotaz dotazy vznesené na instituci Město Rychnov nad Kněžnou"
<Instituce [Město Rychnov nad Kněžnou vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních
voleb 2014

ukázat citované pasáže

Město Rychnov nad Kněžnou

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014", které jste 6.8.2014 1:36:50 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou