Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl odmítnut Město Kaplice.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Šindelářová Soňa, Bc., Město Kaplice

1 příloha

V příloze zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace.

S pozdravem

 

 

 

Bc. Soňa Šindelářová

vedoucí odboru

odbor vnitřních věcí

MěÚ Kaplice – Náměstí 70, 382 41  Kaplice

* e-mail: [1][email address]

( tel.: 380 303 122

[2]www.mestokaplice.cz

P Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.

 

__________ Informace od ESET Endpoint Antivirus, verze databaze 10254
(20140814)

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Šindelářová Soňa, Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík