Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.8.2014 01:36:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.8.2014 01:36:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 6.8.2014 07:58:00

Vaše podání ze dne: 6.8.2014 01:36:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX00WB2F8
Datum zaevidování: 6.8.2014 07:57:02
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #2558 e-mail] ??

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra

Svobodová Jaroslava, Město Tábor

Vážený pane,
Městský úřad v Táboře příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. §
21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal podle
ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách podané kandidátní listiny. Dále podle
ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registroval kandidátní
listiny volebních stran a dne 20.8.2014 zveřejní příslušná rozhodnutí na
úřední desce. To nám dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů
umožní poskytnout požadované informace, a to v rozsahu údajů, které
obsahuje hlasovací lístek (tedy ne kopie kandidátních listin).
Můžete mi prosím sdělit, zda souhlasíte s poskytnutím informací v
souladu s platnou legislativou?

------------------------------------------------
PID : S00FX00WF1GU
Značka : METAB 39463/2014/OVV/JSvo
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor vnitřních věcí
Věc : Žádost o poskytnutí informace - kandidátní listiny

Ing. Jaroslava Svobodová
oddělení výpočetní techniky

Město Tábor
Odbor vnitřních věcí
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

tel.: +420 381 486 116
mob.: +420 728 675 409

e-mail: [email address]
www.taborcz.eu

David Havlík

Povinný subjekt: Svobodová Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ano, souhlasím

S pozdravem,

David Havlík

Svobodová Jaroslava, Město Tábor

1 příloha

Vážený pane,
Městský úřad v Táboře příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. §
21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal a
registroval kandidátní listiny 333 volebních stran. Příslušná rozhodnutí
byla zveřejněna na úřední desce. S odvoláním na Váš souhlas Vám
poskytujeme požadované informace v souladu s platnou legislativou (tedy
údaje, které obsahuje hlasovací lístek).

S pozdravem

------------------------------------------------
PID : S00FX00WF1GU
Značka : METAB 39463/2014/OVV/JSvo
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor vnitřních věcí
Věc : Žádost o poskytnutí informace - kandidátní listiny

Ing. Jaroslava Svobodová
oddělení výpočetní techniky

Město Tábor
Odbor vnitřních věcí
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

tel.: +420 381 486 116
mob.: +420 728 675 409

e-mail: [email address]
www.taborcz.eu