Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Aranka Pelikánová, Město Čáslav

3 přílohy

 

Dobrý den, pane Havlíku,

odpovídám na Váš požadavek o poskytnutí kopií kandidátních listin.

Dle aktualizovaného stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (nahlížení
do kandidátních listin)  a dále stanoviska MV vyplývá , že Vám nemůžeme
bez souhlasu kandidátů informace o subjektech na kandidátní listině
poskytnout před registrací, ale až po rozhodnutí o registraci kandidátní
listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí.

S pozdravem

JUDr. A. Pelikánová

 

 

David Havlík

Povinný subjekt: Aranka Pelikánová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Aranka Pelikánová, Město Čáslav

Dobrý den, pane Havlíku,
v návaznosti na Váš předchozí e- mail Vám, sděluji, že po vydání
rozhodnutí o registraci kandidátních listin Vám mohou být kopie těchto
listin poskytnuty avšak, až po uhrazení nákladů dle sazabníku MěÚ Čáslav.
Celkové náklady k úhradě by činily 240,- Kč.
Výtah ze sazebníku :
- přijetí a evidence žádosti - 30,- Kč
- za každou hodinu pracovníka - 70,- Kč - 3 hodiny-
210,- Kč
Celkem tydy výše zmíněných 240,- Kč. Po uhrazení této částky na náš účet
č. ú. 11117722/0800, VS 2111, Vám budou ( po registraci ) informace
poskytnuty. Pokud platbu neobdržíme do 60 dnů, bude celá věc odložena.
Zároveň upozorňuji, že informace o kandidátech, najdete ve stejném rozsahu,
jako jsou uvedeny na kandidátní listině, i v registru kandidátů, který
zveřejňuje na svých internetových stránkách Český statistický úřad.
Dále sděluji, že § 6 zákona č. 106/1999 Sb., umožňuje vyhledání a získání
zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů .
S pozdravem
JUDr. A. Pelikánová

----- Original Message -----
From: "David Havlík" <[FOI #2527 e-mail] ??>
To: "Aranka Pelikánová" <[email address]>
Sent: Tuesday, August 12, 2014 8:07 PM
Subject: Re: Fw: podklady pro pana Havlíka

Povinný subjekt: Aranka Pelikánová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Aranka Pelikánová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík

Bc. Zdeňka Nezbedová, Město Čáslav

1 příloha

Vážený pane,
v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a její následné doplnění
zasílám v příloze požadované informace.
 
S pozdravem
 
Bc. Zdeňka Nezbedová
Městský úřad Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
tel.: 327 300 228
 
[1]www.meucaslav.cz

References

Visible links
1. http://www.meucaslav.cz/