Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Auxtová Dagmar, Město Studénka

2 přílohy

Vážený pane

V příloze e-mailu Vám posíláme:

- rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizované),
- kopie kandidátních listin, které obsahují informace o kandidátech, ale neobsahují osobní údaje zmocněnců a náhradníků zmocněnců volebních stran a osobní údaje osob oprávněných jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo jejich koalicí anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí, které podaly kandidátní listiny.

Informaci zasíláme na Vaši žádost e-mailem, originál rozhodnutí zasíláme také poštou do vlastních rukou.

S pozdravem

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ Studénka
Tel. 556 414 341
------------------------------------------------
PID : S00HX0083PRP
Značka : MS 9957/2014/VV/Au
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor VV
Věc : Posytnutí informace e-mailem
Věc podrobně : Posytnutí informace e-mailem
Datum podání : 20.8.2014