Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jiří Huml, Město Sázava

1 příloha

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Dne 06.08.2014 obdržel Městský úřad v Sázavě Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí kopií kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí podané registračnímu úřadu.

Vaše žádost byla podána v průběhu aktu registrace kandidátních listin před vydáním rozhodnutí.
Vzhledem k platné legislativě není možné poskytnout přímo podané kandidátní listiny v průběhu registrace z důvodu možného vyškrtnutí nebo odstoupení uvedených kandidátů.
Informaci je možné poskytnout až po vydání rozhodnutí o registraci volebních stran.

Městský úřad Sázava vydal předmětné rozhodnutí dne 20.08.2014 a je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Sázava – www.mestosazava.cz

V souladu s § 6 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás odkazujeme na webové stránky Českého statistického úřadu, který zakládá po registraci kandidátních listin registr kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí. Adresa http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv2211?xj...

Ing. Jiří Huml
tajemník MěÚ Sázava

-----Původní zpráva-----
Od: David Havlík [mailto:[FOI #2462 e-mail] ??]
Odesláno: 6. srpna 2014 1:36
Komu: epodatelna
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Město Sázava

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #2462 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-08-06T01:35:36+02:00" title="2014-08-06 01:35:36 +0200"> 6/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------