Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Šibravová Lenka, Město Kutná Hora

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o kopie kandidátních listin podaných
registračnímu úřadu Kutná Hora Vám sdělujeme stanovisko, které jsme
obdrželi od Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Poskytování údajů o kandidátech

Stanovisko MV ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů:

 

Volební orgán, který registruje kandidátní listiny, může poskytovat
informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich
předchozího souhlasu, od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí
kandidátní listiny nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině.

 

Nedávat k dispozici kopie kandidátních listin, které obsahují i osobní
údaje o zmocněncích.

 

Rozsah osobních údajů o kandidátech by měl odpovídat údajům, které budou
následně uvedeny na hlasovacím lístku.

 

Pro dobu před rozhodnutím platí, že osobní údaje o kandidátech mohou
poskytovat pouze politické strany, politická hnutí  a sami kandidáti.

 

Registrační úřad by informaci o kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich
souhlasem v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Registrační úřad rozhodne o registraci kandidátních listin dle § 23 odst.3
zák. č. 491/2001 Sb., ve lhůtě do  48 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev obcí

 

Lenka Šibravová
referent odboru
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 341
[1]www.mu.kutnahora.cz

 

References

Visible links
1. http://www.mu.kutnahora.cz/

David Havlík

Povinný subjekt: Šibravová Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Šibravová Lenka, Město Kutná Hora

1 příloha

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti dle zákona dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,  Vám zasíláme  opisy zaregistrovaných kandidátních listin,
přijatých naším registračním úřadem, Český statistický úřad

 stejné informace zveřejňuje  po vylosování čísel volebních stran na
 stánkách [1]www.volby.cz,  

S pozdravem

 

JUDr. Miloš Procházka

vedoucí odboru správního
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 341
[2]www.mu.kutnahora.cz

 

References

Visible links
1. http://www.volby.cz,%20/
2. http://www.mu.kutnahora.cz/