Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Slaný

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014", které jste 6.8.2014 1:34:14 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Slaný

David Havlík

Povinný subjekt: Město Slaný

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Slaný

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o odmítnutí elektronického podání ve věci Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014.", které jste 9.8.2014 13:47:27 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Slaný

Petra Budilová, Město Slaný

1 příloha

Vážený pane,

Vámi požadované informace nemůžeme s ohledem na ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
poskytnout, neboť proces registrace kandidátů nebyl dosud ukončen. Po jeho
skončení budou od 27. 8. 2014 od 12.00 hodin Vámi požadované informace k
dispozici na stránkách Českého statistického úřadu - volby.cz

S pozdravem

Za registrační úřad

Petra Budilová
Vedoucí úseku správních činností
telefon: 312 511 180, 739 810 174
e-mail: [1][email address]
---
MĚSTO SLANÝ, Městský úřad, Velvarská 136, 274 53 Slaný
telefon: 312 511 111 (ústředna), fax: 312 522 771,
ISDS: ID - h3jb7t5, typ - Orgán veřejné moci, majitel - Město Slaný,
[2]www.meuslany.cz

References

Visible links
1. Odeslat e-mail na adresu [email address]
mailto:[email address]
2. Oficiální webové stránky Královského města Slaný
http://www.meuslany.cz/