Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

epodatelna, město Otrokovice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [město Otrokovice vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.otrokovice.cz.

Sumarizace:
Datum prijeti: 6.8.2014 08:07:38
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info

město Otrokovice

1 příloha

Zaslali jste mail na adresu Instituce [město Otrokovice vyžaduje e-mail]. Vas mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych pravidel
pro Podatelnu, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info.
Stav vaseho podani si muzete overit na http://www.otrokovice.cz/podatelna/

Datum prijeti: 6.8.2014 08:07:38
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Cislo zpravy: 34624/2014

Prejeme vam prijemny den

System Podatelna.info

Nemček Marcel, město Otrokovice

2 přílohy

Vážený pane,

 

zasíláme přílohou odpověď na Vaši žádost ze dne 06.08.2014.

 

S přátelským pozdravem

 

Bc. Marcel Nemček

vedoucí odboru evidenčně-správního

Městský úřad Otrokovice

 

nám. 3. května 1340

765 23  OTROKOVICE

tel.: 577 680 230

web: [1]www.otrokovice.cz

[email address]

 

[2]logo-MeU

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.otrokovice.cz

Nemček Marcel, město Otrokovice

2 přílohy

Vážený pane,

 

zasíláme přílohou odpověď na Vaši žádost ze dne 06.08.2014.

 

S přátelským pozdravem

 

Bc. Marcel Nemček

vedoucí odboru evidenčně-správního

Městský úřad Otrokovice

 

nám. 3. května 1340

765 23  OTROKOVICE

tel.: 577 680 230

web: [1]www.otrokovice.cz

[email address]

 

[2]logo-MeU

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.otrokovice.cz

David Havlík

Povinný subjekt: Nemček Marcel

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: město Otrokovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji žádost o informaci tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S přátelským pozdravem,

David Havlík

epodatelna, město Otrokovice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [město Otrokovice vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.otrokovice.cz.

Sumarizace:
Datum prijeti: 11.8.2014 16:51:16
Predmet zpravy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info

město Otrokovice

Zaslali jste mail na adresu Instituce [město Otrokovice vyžaduje e-mail]. Vas mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych pravidel
pro Podatelnu, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info.
Stav vaseho podani si muzete overit na http://www.otrokovice.cz/podatelna/

Datum prijeti: 11.8.2014 16:51:16
Predmet zpravy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Cislo zpravy: 35368/2014

Prejeme vam prijemny den

System Podatelna.info

Nemček Marcel, město Otrokovice

2 přílohy

Vážený pane,

dne 19.08.2014 rozhodl zdejší registrační úřad o registraci kandidátních
listin a o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do
zastupitelstev obcí Bělov, Tlumačov a města Otrokovice. Rozhodnutí byla
dne 20.08.2014 vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Otrokovice,
dostupné na adrese
[1]http://www.otrokovice.cz/newwebotr/Infor....

 

Informace o kandidátech, které jsou osobními údaji podle zákona o ochraně
osobních údajů, po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po
zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o
volbách do zastupitelstev obcí (ust. § 23 odst. 3 a odst. 4 zákona o
volbách do zastupitelstev obcí), poskytnout lze. S ohledem na tuto
skutečnost Vám přílohou zasíláme požadované kopie kandidátních listin,
které obsahují informace o kandidátech. Neobsahují ovšem osobní údaje
zmocněnců a náhradníků zmocněnců volebních stran a osobní údaje osob
oprávněných jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo jejich
koalicí anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí, které
podaly kandidátní listiny. Úplné kopie kandidátních listin nelze z důvodu
ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k
informacím poskytnout, neboť kandidátní listiny obsahují osobní údaje
zmocněnců a náhradníků zmocněnců volebních stran a osobní údaje osob
oprávněných jednat jménem politických stran, politické hnutí nebo jejich
koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí, které
podaly kandidátní listiny, k jejichž poskytnutí bez souhlasu subjektu
údajů není správní orgán oprávněn. Poskytnutí těchto údajů by bylo v
rozporu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů, kterým je zákon č.
101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Dále sdělujeme, že registry a číselníky kandidátů a volebních stran
vyhotovuje Český statistický úřad. Registr bude dostupný na adrese
[2]www.volby.cz. 

 

 

S přátelským pozdravem

 

Bc. Marcel Nemček

vedoucí odboru evidenčně-správního

Městský úřad Otrokovice

 

nám. 3. května 1340

765 23  OTROKOVICE

tel.: 577 680 230

web: [3]www.otrokovice.cz

[email address]

 

[4]logo-MeU

 

References

Visible links
1. http://www.otrokovice.cz/newwebotr/Infor...
2. http://www.volby.cz/
3. file:///tmp/www.otrokovice.cz

Nemček Marcel, město Otrokovice

2 přílohy

Vážený pane,

dne 19.08.2014 rozhodl zdejší registrační úřad o registraci kandidátních
listin a o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do
zastupitelstev obcí Bělov, Tlumačov a města Otrokovice. Rozhodnutí byla
dne 20.08.2014 vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Otrokovice,
dostupné na adrese
[1]http://www.otrokovice.cz/newwebotr/Infor....

 

Informace o kandidátech, které jsou osobními údaji podle zákona o ochraně
osobních údajů, po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po
zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o
volbách do zastupitelstev obcí (ust. § 23 odst. 3 a odst. 4 zákona o
volbách do zastupitelstev obcí), poskytnout lze. S ohledem na tuto
skutečnost Vám přílohou zasíláme požadované kopie kandidátních listin,
které obsahují informace o kandidátech. Neobsahují ovšem osobní údaje
zmocněnců a náhradníků zmocněnců volebních stran a osobní údaje osob
oprávněných jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo jejich
koalicí anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí, které
podaly kandidátní listiny. Úplné kopie kandidátních listin nelze z důvodu
ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k
informacím poskytnout, neboť kandidátní listiny obsahují osobní údaje
zmocněnců a náhradníků zmocněnců volebních stran a osobní údaje osob
oprávněných jednat jménem politických stran, politické hnutí nebo jejich
koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí, které
podaly kandidátní listiny, k jejichž poskytnutí bez souhlasu subjektu
údajů není správní orgán oprávněn. Poskytnutí těchto údajů by bylo v
rozporu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů, kterým je zákon č.
101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Dále sdělujeme, že registry a číselníky kandidátů a volebních stran
vyhotovuje Český statistický úřad. Registr bude dostupný na adrese
[2]www.volby.cz. 

 

 

S přátelským pozdravem

 

Bc. Marcel Nemček

vedoucí odboru evidenčně-správního

Městský úřad Otrokovice

 

nám. 3. května 1340

765 23  OTROKOVICE

tel.: 577 680 230

web: [3]www.otrokovice.cz

[email address]

 

[4]logo-MeU

 

References

Visible links
1. http://www.otrokovice.cz/newwebotr/Infor...
2. http://www.volby.cz/
3. file:///tmp/www.otrokovice.cz