Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kučera Miroslav, Město Jeseník

Přeji krásný den,

 

dne 7.8.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání kopií kandidátních listin
podaných našemu registračnímu úřadu.

Informace o kandidátních listinkách před registrací můžou poskytovat pouze
kandidující subjekty a sami kandidáti. Registrační úřad by informaci mohl
poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Vzhledem k tomu, že ČSÚ v souladu s vyhl. Č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zakládá
registr kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí, který po registraci
kandidátních listin zveřejňuje na svých internetových stránkách, můžete
informace o volebních stranách a jednotlivých kandidátech získat bezplatně
na těchto internetových stránkách.

 

S pozdravem

 

Bc. Miroslav Kučera

odd. vnitřní správy - krizové řízení

MěÚ Jeseník

Masarykovo nám. 1/167

79001 Jeseník

tel.: 584498109

mob.: 725004383

 

 

David Havlík

Povinný subjekt: Kučera Miroslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Stačí data, nikoli listiny, nejlépe ve strukturované podobě xls.csv

S pozdravem,

David Havlík

Kučera Miroslav, Město Jeseník

1 příloha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V příloze zasílám zaregistrované kandidátní listiny RÚ Jeseník.
Zdravím

Bc. Miroslav Kučera
odd. vnitřní správy - krizové řízení
MěÚ Jeseník
Masarykovo nám. 1/167
79001 Jeseník
tel.: 584498109
mob.: 725004383

ukázat citované pasáže