Kanalizace v Bělči

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městys Liteň měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace k plánované výstavbě kanalizace v Bělči:
1) máte vyřízené stavební povolení?
2) pokud ne, co jste v této věci udělali?
3) podali jste žádost o dotaci?
4) pokud ne, proč jste nevyužili dotační titul https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/ 2. výzva - Čistírny odpadních vod a kanalizace s termínem podání do 28.2.2023
5) pokud nemáte ani povolení, ani dotaci, jaké kroky jste udělali, aby k výstavbě došlo?

S přátelským pozdravem,

Karel Komárek

Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé žádosti 'Kanalizace v Bělči'.
Městys Liteń neodpověděl na dotaz ze 17.3.2023.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/kanaliz...

S přátelským pozdravem,

Karel Komárek

Lenka Procházková, Městys Liteň

2 přílohy

Vážený pane Komárku,

K vašemu dotazu:

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé
žádosti 'Kanalizace v Bělči'.

Městys Liteń neodpověděl na dotaz ze 17.3.2023.

 

Na městys Liteň dne 17.3.2023 žádný dotaz nedorazil.
Prosím o jeho zaslání na [1]Instituce [Městys Liteň vyžaduje e-mail]

Děkuji.

 

S pozdravem  

   Tomáš Jurajda

   starosta

 

  Městys Liteň

 

Náměstí 71, 267 27 Liteň

tel: 311 684 121, mob: 724 180 395

e-mail: [2][emailová adresa], [3]www.mestysliten.cz

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Městys Liteň vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mestysliten.cz/