Kanalizace v Bělči

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Městys Liteň. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace k plánované výstavbě kanalizace v Bělči:
1) máte vyřízené stavební povolení?
2) pokud ne, co jste v této věci udělali?
3) podali jste žádost o dotaci?
4) pokud ne, proč jste nevyužili dotační titul https://opzp.cz/dotace/2-vyzva/ 2. výzva - Čistírny odpadních vod a kanalizace s termínem podání do 28.2.2023
5) pokud nemáte ani povolení, ani dotaci, jaké kroky jste udělali, aby k výstavbě došlo?

S přátelským pozdravem,

Karel Komárek