Kampaň Žeru maso 2022

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Agrární komora České republiky. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Povinný subjekt: Agrární komora České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace týkající se Kampaně Žeru maso 2022 - výběrového řízení a zakázky na tuto kampaň (viz https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/S... )

- zadávací dokumentaci k této zakázce
- všechny nabídky obdržené v rámci tohoto zadávacího řízení
- hodnocení jednotlivých nabídek v rámci vyhodnocení podaných nabídek dle uvedených hodnotících kritérií
- uzavřenou smlouvu s firmou a priori, s.r.o., IČO 26760525
- jakým způsobem a v jakém objemu kampaň podporuje Ministerstvo zemědělství ČR

Děkuji předem za poskytnuté informace.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop