Kampaň víte že

Mikuláš Ferjenčík vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Mikuláš Ferjenčík

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Kolik stojí kampaň http://viteze.praha.eu

a to její online část i offline část samostatně

2) Žádám o smlouvy, které Praha uzavřela v souvislosti s kampaní http://viteze.praha.eu formou odkazů v pražském registru smluv, který Praha v kampani propaguje

3) Kdo kampaň zadal, na základě jakého usnesení a z jaké rozpočtové kapitoly.

S přátelským pozdravem,

Mikuláš Ferjenčík

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.6.2014 15:00:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kampaň víte že elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.6.2014 15:00:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 23.6.2014 16:15:44

Vaše podání ze dne: 23.6.2014 15:00:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kampaň víte že podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXOZTZO79
Datum zaevidování: 23.6.2014 16:04:58
Vaše evidenční údaje: Ferjenčík Mikuláš, Oblouková 14/, 10100 Praha, [FOI #1025 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Dekrová Petra

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Hrubá Petra (MHMP, PRM), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážený pane Ferjenčíku,

 

níže Vám posílám odpovědi na Vaše dotazy ze dne 23. 6. 2014, které se
týkaly informačního projektu Víte, že.

 

1)     Kolik stojí kampaň Víte, že?

 

Myšlenka této informační kampaně se zrodila na komunikačním oddělení MHMP
a Pražané se s ní budou setkávat až do září. Vynaložené finanční
prostředky nepřesáhnou částku 350 tisíc bez DPH.

 

      2)  Žádám o smlouvy, které Praha uzavřela v souvislosti s touto
kampaní

 

Smlouvy dodám nejpozději v průběhu zítřka. Kolegyně, která má tuto
problematiku ve své gesci, dnes čerpá dovolenou.

 

3)    Kdo kampaň zadal?

 

Myšlenka této informační kampaně se zrodila na komunikačním oddělení MHMP
a bude financovaná z části rozpočtu MHMP vyhrazeného pro účely komunikace.

 

 

Níže přikládám ještě další relevantní informace.

 

Hlavním prvkem, o který můžeme opřít je dlouhodobě zpracovávaná sekce na
Portále praha.eu "Povedlo se v Praze" -
[1]http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_....

 

Každoročně rovněž zpracováváme tématicky zpracovávané materiály: Praha v
číšlech, Fakta a čísla, brožuru Praha cyklistická, Bulletin Schola
Pragensis, Průvodce Řemeslo žije! apod. Informační kampaň "Víte že..." by
v rámci nízkonákladové image kampaně měla v první řadě podpořit povědomí o
Portále praha.eu a obyvatelům a návštěvníkům hl. m. Prahy nabídnout
maximální informační servis v el. podpobě.

 

Uvedené finanční prostředky cca 350tis. Kč jsou produkční náklady spojené
s instalací polepů a nosičů a náklady na tiskovou produkci. Pro kampaň
jsou využívány nekomeční plochy. Nehradí se proto pronájem ploch, ani
žádny prostor v rámci komerčních advertoriálů.

 

Kampaň by svou formou měla upoutat pozornost na to co se Děje v Praze a co
Hl. m. Praha pro Pražany dělá.

 

S pozdravem

 

 
Mgr. Petra Hrubá
 
tisková mluvčí

Magistrát hl. m. Prahy

Kancelář primátora

odd. komunikace

Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1

telefon: +420 236 002 080

mobil: +420 727 872 350

[2]mailto:[email address]

[3]http://magistrat.praha.eu

 

References

Visible links
1. http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_...
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_...
2. mailto:[email address]
mailto:[email address]
3. http://magistrat.praha.eu/
http://magistrat.praha.eu/

Hrubá Petra (MHMP, PRM), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vážený pane Ferjenčíku,
 
ještě Vám posílám doplňující informace na Vaše dotazy ze dne 23.6. 2014.
 
V příloze naleznete i konkrétní rozdělení výdajů s tím, že ve všech
případech jde o objednávky do 100.000 Kč, které nejsou uveřejněné ani na
úřední desce.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Petra Hrubá
 
tisková mluvčí

Magistrát hl. m. Prahy

Kancelář primátora

odd. komunikace

Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1

telefon: +420 236 002 080

mobil: +420 727 872 350

[1]mailto:[email address]

[2]http://magistrat.praha.eu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://magistrat.praha.eu/
http://magistrat.praha.eu/