Kampaň ke koupi vily Karla Čapka (cíle, náklady, realizace)

Dotaz byl částečně úspěšný.

Zaostřeno na Desítku

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto,

jak víte z našich osobních jednání, členové našeho sdružení se aktivně zajímají o veškeré dění, které je spojené s koupí vily Karla Čapka a proto by nás zajímaly podrobnosti "Kampaně", kterou MČ P10 bezprostředně po koupi vily zahájila. Že jde o "Kampaň" jsme si dovodili z množství akcí, které na téma Karla Čapka MČ P10 pořádá a jednou z nich je např. Festival vzpomínek na K.Č.

1.)OBSAH KAMPANĚ
a)Jaký je cíl této kampaně?
b)Kdo tuto kampaň koncepčně schvaloval? Podle jakých kritérií jste jednotlivé akce do Kampaně vybírali?
c)Prosíme, rozepište Kampaň po jednotlivých akcích –již realizovaných a dále všech plánovaných. Zachytili jsme vydání a distribuci časopisu Pátečník, akce na Gutovce, divadelní představení „Partička“ zdarma pro občany Prahy 10, soutěže pro děti ve školkách a školách, a další.
d)Jaké mají termíny jednotlivé akce a jak na sebe navazují?

2.)NÁKLADY NA KAMPAŇ
a)Jaké jsou plánované celkové náklady této kampaně? Rozepište je prosím po jednotlivých akcích s označením, co již bylo realizováno.
Jednotlivé akce rozdělte do základních nákladových položek, aby bylo jasné z čeho se skládají (redakční práce, organizace, grafika, tisk, distribuce, honoráře, odměny, pronájmy, atd.).
b)Kdo schvaloval náklady kampaně?

3.)REALIZACE KAMPANĚ
a)Uveďte prosím jmenovitě jména všech realizátorů/dodavatelů Kampaně tak, aby bylo jasné o jaký dodavatelský model jde. Je jeden dodavatel či koordinátor na všechny akce, který uzavírá jednotlivé dodavatelské smlouvy? Nebo MČ P10 Kampaň koordinuje interními kapacitami a uzavírá jednotlivé dodavatelské smlouvy na jednotlivé akce?
b)Prosím přiložte elektronické kopie všech dodavatelských smluv na realizaci této Kampaně včetně všech příloh a dodatků.
c)Pokud je externí dodavatel/koordinátor sdělte nám prosím, podle jakých kritérií byl vybrán a kdo je za jeho výběr zodpovědný. Zároveň žádáme o veškeré podklady k průběhu i výsledku výběrového řízení.
d)Kdo je odpovědný za realizaci Kampaně za MČ P10?

S přátelským pozdravem

o. s. Zaostřeno na 10

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 652 7cc958d7 infoprovsechny.cz 883acc7f23b82177386fe6ec01519d99.zip

  4K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8d0 326c a5c8 3672 a2cc34609ccc.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 652 7cc958d7 infoprovsechny.cz 883acc7f23b82177386fe6ec01519d99.zip

  4K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kampaň ke koupi vily Karla Čapka (cíle, náklady, realizace)', které jste 12.11.2013 v 15:29:09 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8d0-326c-a5c8-3672-a2cc34609ccc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kampaň ke koupi vily Karla Čapka (cíle, náklady, realizace)" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

Dobrý den,

 

Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 12. 11. 2013
Vaši žádost podle zákona   č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)  o
poskytnutí informací týkající se podrobnosti kampaně, kterou MČ Praha 10
zahájila bezprostředně po koupi vily Karla Čapka.  V souladu s ustanovením
§ 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
adresu: [1][FOI #652 e-mail] ??

 

S pozdravem.

 

 

Pavla Čejková

Vedoucí Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #652 e-mail] ??
2. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/