Kácení dřevin v Praze leden až březen 2021

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železniční dopravní cesty měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Martin Tománek

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o poskytnutí smluv uzavřených Vaší organizací, na základě kterých bylo v měsících leden až březen 2021 realizováno kácení stromů a dřevin v blízkosti drah na území hlavního města Prahy, včetně případných příloh, které stanoví bližší podmínky plnění smluv, zejména rozsah a způsob dalšího nakládání s vytěženým dřevem. Prosím také o informaci, zda v některých případech bylo kácení realizováno přímo Správou železnic, tedy bez uzavírání smlouvy s externím dodavatelem těchto prací.

S přátelským pozdravem,

Martin Tománek

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Kácení dřevin v Praze leden až březen 2021 byla doručena 2021-03-30 09:56:54.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1162591

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Martin Tománek

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

Martin Tománek

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Re: Oznámení přijetí na podatelnu byla doručena 2021-04-15 07:35:21.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1174014

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz