Kácení dřevin v Praze leden až březen 2021

Martin Tománek vznesl tento dotaz dotaz na Správa železniční dopravní cesty

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železniční dopravní cesty měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Martin Tománek

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o poskytnutí smluv uzavřených Vaší organizací, na základě kterých bylo v měsících leden až březen 2021 realizováno kácení stromů a dřevin v blízkosti drah na území hlavního města Prahy, včetně případných příloh, které stanoví bližší podmínky plnění smluv, zejména rozsah a způsob dalšího nakládání s vytěženým dřevem. Prosím také o informaci, zda v některých případech bylo kácení realizováno přímo Správou železnic, tedy bez uzavírání smlouvy s externím dodavatelem těchto prací.

S přátelským pozdravem,

Martin Tománek

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Kácení dřevin v Praze leden až březen 2021 byla doručena 2021-03-30 09:56:54.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1162591

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Martin Tománek

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

Martin Tománek

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Re: Oznámení přijetí na podatelnu byla doručena 2021-04-15 07:35:21.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1174014

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz