JUDr,FILIP EXNER-soudní exekutor

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám o zaslání pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 7 pod č.j 148 EXE 4069-2016 dne 30.11.2016.
Na základě tohoto pověření byl neoprávněně nařízen výkon exekuce.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - JUDr,FILIP
EXNER-soudní exekutor" s evidenčním číslem
ddd8df3c-93c2-4f0a-9a66-d512a5171a34 a s běžným číslem 127/2017 bylo
doručeno dne 02.01.2017 18:22:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vážená, zasíláme Vám požadované rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14, Praha 1

[1][emailová adresa]

Tel: 221 093 352

Mob.: 773 783 891

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]