Josef Paločko

Dotaz byl úspěšný.

Josef Paločko

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o poskytnutí anonymizované kopie rozsudku sp. zn. 12 To 95/2017 ze dne 31. 5. 2017

S přátelským pozdravem,

Josef Paločko

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Josef Paločko" s
evidenčním číslem 46b4277d-ca48-4d5f-b1c8-b6753ac4596d a s běžným číslem
37701/2021 bylo doručeno dne 17.04.2021 21:50:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

 

Vážený pane,

 

 

v příloze zasílám výzvu Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Josef Paločko

Povinný subjekt: Semanská Iva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

zpráva převzata, poplatek uhrazen.

S pozdravem,

Josef Paločko

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

4 přílohy

 

 

Vážený pane,

 

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5