Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MČ Praha 10

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o elektronickou kopii výstupů z hlasovacího zařízení z

5. ZMČ ze dne 21.9.2015
6. ZMČ ze dne 21.10.2015
7. ZMČ ze dne 14.1.2016
8. ZMČ ze dne 30.3.2016
10. ZMČ ze dne 1.6.2016
a 11. ZMČ ze dne 17.6.2016

Děkuji!

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MČ Praha 10“ bylo doručeno 07.09.2016 12:16:23 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-092863/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

7 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz