Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních Zastupitelstva MĆ Praha 10 od 6.února 2012 do současnosti a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1) pořadové číslo zasedání zastupitelstva, na němž k tomuto hlasování došlo,
2) pořadové číslo tohoto hlasování v rámci daného zasedání zastupitelstva,
3) jak každý zastupitel při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda byl pro / proti / zdržel se / nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM, HTML nebo DBF), nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 9738deb3bf4358f170040c1edc0d0cad.zip

  3K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2cc 3660 a2c4 3872 93d03372a5c8.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 9738deb3bf4358f170040c1edc0d0cad.zip

  3K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10', které jste 18.03.2013 v 12:26:35 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2cc-3660-a2c4-3872-93d03372a5c8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

 

 

Ing. Lada Kubištová

Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Kancelář starosty

 

 

Telefon: +420 267 093 568

Mobil: +420 736 499 380

E-mail: [1][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38  Praha 10

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Městská část Praha 10

2 přílohy

Povinný subjekt: Městská část Praha 10
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 
Vážená paní,
 
k Vašemu oznámení z 20.3.2013 uvádím:
 
Hodnocení formy a obsahu Vašeho oznámení ponechám na uvážení jednotlivých uživatelů www.infoprovsechny.cz a přidržím se faktů. V této souvislosti Vás žádám o tyto informace:
 
1) Jaké hlasovací zařízení MČ Praha 10 používá?
a) obchodní název zařízení
b) pořizovací cena zařízení
c) název dodavatele zařízení včetně IČ
d) případně název dodavatele (včetně IČ) informačních služeb spojených s hlasováním Zastupitelstva MČ Praha 10
e) cena této služby (viz. „1d)“) 

2) Jakým způsobem byli výše zmínění dodavatelé (viz. 1c, 1d) a technické řešení vybírány?

3) Jakým způsobem jsou uchovávány výsledky jednotlivých hlasování zastupitelů MČ?

4) Jsou-li data uchovávána v elektronické podobě, v jakém formátu a struktuře?

5) Popište mi postup, jaký úřad zvolil při plnění svých povinností vyplývajících z mého dotazu podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

6) Zvolil Úřad MČ Praha 10 nejefektivnější a nejlevnější postup k získání těchto dat?

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 8565c284cd7d9a2b0f031fc893aca963.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2cc 3960 96e0 376e 96d0317099cc.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 8565c284cd7d9a2b0f031fc893aca963.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb.', které jste 21.03.2013 v 22:52:08 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2cc-3960-96e0-376e-96d0317099cc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb." bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

 

 

Ing. Lada Kubištová

Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Kancelář starosty

 

 

Telefon: +420 267 093 568

Mobil: +420 736 499 380

E-mail: [1][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38  Praha 10

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
reaguji na obsah Vašeho oznámení ze dne 3.4.2013. Bohužel musím konstatovat, že Vaše odpověď vykazuje vady neúplnosti, neurčitosti, rozporů v jednotlivých tvrzeních a zmatečnosti.

Mým primárním zájmem je získat záznam o hlasování zastupitelů MČ Praha 10 od doby pořízení elektronického hlasovacího zařízení.

Z Vaší odpovědi vyplývá, že Úřad městské části (dále jen Úřad) pořídil elektronické hlasovací zařízení. Z toho vyvozuji, že toto zařízení Úřad vlastní včetně dat, která toto zařízení standardně zaznamenává a uchovává. Úřad s tímto zařízením a daty může volně disponovat a užívat je ke svým účelům například k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb..

Je více než jisté, že Vámi deklarovaný formát dat PDF není jediný formát, kterým Úřad disponuje a není ani primárním zdrojem dat, která požaduji. Proto blíže neurčené zpracování dokumentů PDF do formátu XLS pozbývá jakoukoliv logiku a je irelevantní.

V těto souvislosti Vás žádám:

1) O vydání primárních dat z hlasovacího zařízení v elektronické podobě (tedy nikoliv tiskových sestav ve formátu PDF)

2) (Vaše ad.4) Pokud Úřad nemá k dispozici primární data z hlasovacího zařízení, kdo, kdy a z jakého důvodu je odstranil?

3) (Vaše ad.5) Jací pracovníci Úřadu (například: referent oddělení ICT apod.) se podíleli na hledání Vámi deklarovaného nejefektivnějšího a nejlevnějšího technického řešení mého dotazu?

4) (Vaše ad.6) Popište konkrétní postup tohoto technického řešení. Počínaje výstupem z hlasovacího zařízení. Jaké aplikace, nástroje, technické prostředky a pracovníky se Úřad rozhodl k této konverzi dat použít? Žádám Vás, abyste tento popis jednoznačně propojila s údaji z cenové kalkulace ze dne 20.3.2013.

5) (Vaše ad.6) Źádám Vás o ukázku
a) zdrojových dat z hlasovacího zařízení
b) tiskové sestavy ve formátu PDF
c) výsledného dokumentu ve formátu XLS.

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

reaguji na obsah oznámení od paní Ing. Lady Kubištové ze dne 3.4.2013. Bohužel musím konstatovat, že Vaše odpověď vykazuje vady neúplnosti, neurčitosti, rozporů v jednotlivých tvrzeních a zmatečnosti.

Mým primárním zájmem je získat záznam o hlasování zastupitelů MČ Praha 10 od doby pořízení elektronického hlasovacího zařízení.

Z Vaší odpovědi vyplývá, že Úřad městské části (dále jen Úřad) pořídil elektronické hlasovací zařízení. Z toho vyvozuji, že toto zařízení Úřad vlastní včetně dat, která toto zařízení standardně zaznamenává a uchovává. Úřad s tímto zařízením a daty může volně disponovat a užívat je ke svým účelům například k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb..

Je více než jisté, že Vámi deklarovaný formát dat PDF není jediný formát, kterým Úřad disponuje a není ani primárním zdrojem dat, která požaduji. Proto blíže neurčené zpracování dokumentů PDF do formátu XLS pozbývá jakoukoliv logiku a je irelevantní.

V těto souvislosti Vás žádám:

1) O vydání primárních dat z hlasovacího zařízení v elektronické podobě (tedy nikoliv tiskových sestav ve formátu PDF)

2) (Vaše ad.4) Pokud Úřad nemá k dispozici primární data z hlasovacího zařízení, kdo, kdy a z jakého důvodu je odstranil?

3) (Vaše ad.5) Jací pracovníci Úřadu (například: referent oddělení ICT apod.) se podíleli na hledání Vámi deklarovaného nejefektivnějšího a nejlevnějšího technického řešení mého dotazu?

4) (Vaše ad.6) Popište konkrétní postup tohoto technického řešení. Počínaje výstupem z hlasovacího zařízení. Jaké aplikace, nástroje, technické prostředky a pracovníky se Úřad rozhodl k této konverzi dat použít? Žádám Vás, abyste tento popis jednoznačně propojili s údaji z cenové kalkulace ze dne 20.3.2013.

5) (Vaše ad.6) Źádám Vás o ukázku:
a) zdrojových dat z hlasovacího zařízení
b) tiskové sestavy ve formátu PDF
c) výsledného dokumentu ve formátu XLS.

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2d4 3560 90e4 366c 93cc376c9fe4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz d336535ff78aa38f08c8e15764aba55c.zip

  3K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10', které jste 09.04.2013 v 11:45:30 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2d4-3560-90e4-366c-93cc376c9fe4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz d336535ff78aa38f08c8e15764aba55c.zip

  3K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasíláme odpověď k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Ing. Lada Kubištová
Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva
Kancelář starosty

Telefon: +420 267 093 568
Mobil: +420 736 499 380
E-mail: [email address]

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, Vážený pane,

reaguji na Vaše oznámení ze dne 18.4.20013 a na vystoupeni pana Ing Slavíka k téže věci na jednání Zastupitelstva 29.4.2013.

Již 8. týden marně žádám Úřad MČ Praha 10 o záznamy o hlasování zastupitelů MČ Praha 10 od doby pořízení elektronického hlasovacího zařízení.

Namísto dat jsou mi soustavně předkládány další a další zástupné důvody, proč mi Váš úřad nevyhoví a neumožní přístup k těmto informacím. Informace, které od uřadu dostávám, jsou neúplné a zkreslené. Stejně neobstojí ani technické a právní argumenty, které mi předkládáte v oznámení z 18.4.2013.

Žádám Vás proto o vydání datových souborů z hlasovacího zařízení!

Tato data jsou, předpokládám, standardně zálohována, mimo systémové úložiště. Kopie těchto dat ze zálohy nemůže mít žádný vliv na smluvní vztahy nebo záruční podmínky.

Systém Publicvote adresně registruje tyto stavy hlasovacího zařízení: pro návrh / proti návrhu / zdrželi se / nehlasovali / omluveni. Vámi předkládané dokumenty v přílohách 2 a 3 informace o omluvených zastupitelích obsahují částečně (PDF) respektive je neobsahují vůbec (XLS). Vámi předkládané dokumenty data z hlasovacího zařízení zkreslují. Nejsou proto plnohodnotnou náhradou za data, o která Vás tímto naléhavě žádám!

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 9ac355d32b160778ed1b396bc1e92fac.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2e0 3172 abcc 3160 96d4347093e4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 9ac355d32b160778ed1b396bc1e92fac.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10', které jste 10.05.2013 v 17:19:23 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2e0-3172-abcc-3160-96d4347093e4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o elektronickou kopii výstupů z hlasovacího zařízení z jednání Zastupitelstva MČ Praha 10:
- 17. zasedání z 5.6.2013
- 18. zasedání z 24.6.2013
- 19. zasedání z 23.9.2013

Děkuji!

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 6fb38b4a9d3462264e61d868d6165c00.zip

  1K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8cc 3272 99c4 3668 90d0396a99e4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 6fb38b4a9d3462264e61d868d6165c00.zip

  1K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10', které jste 01.11.2013 v 09:01:55 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8cc-3272-99c4-3668-90d0396a99e4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

S pozdravem

 

Ing. Lada Kubištová

Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Kancelář starosty

 

 

Telefon: +420 267 093 568

Mobil: +420 736 499 380

E-mail: [1][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38  Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

From: Vávrová Kateřina DiS. (ÚMČ Praha 10)
Sent: Friday, November 15, 2013 8:46 AM
To: Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10)
Subject:

 

 

 

Kateřina Vávrová, DiS.

referent oddělení rady a zastupitelstva

kancelář starosty

 

Telefon: 267 093 639

E-mail: [2][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o elektronickou kopii výstupů z hlasovacího zařízení z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 16.12.2013

Děkuji!

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/jmenovi...

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 78355bf1d20b3f21bd41af496522d76b.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8dc 3264 90e4 3164 abe4366693e4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 338 e8835932 infoprovsechny.cz 78355bf1d20b3f21bd41af496522d76b.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10', které jste 16.12.2013 v 20:04:17 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8dc-3264-90e4-3164-abe4366693e4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

 

 

Ing. Lada Kubištová

Vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Kancelář starosty

 

 

Telefon: +420 267 093 568

Mobil: +420 736 499 380

E-mail: [1][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38  Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

From: Vávrová Kateřina DiS. (ÚMČ Praha 10)
Sent: Wednesday, December 18, 2013 1:21 PM
To: Kubištová Lada Ing. (ÚMČ Praha 10)
Subject: hlasování 20. ZMČ

 

 

 

Kateřina Vávrová, DiS.

referent oddělení rady a zastupitelstva

kancelář starosty

 

Telefon: 267 093 639

E-mail: [2][email address]

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

From: Office-Centrum (ÚMČ Praha 10)
Sent: Wednesday, December 18, 2013 1:15 PM
To: Vávrová Kateřina DiS. (ÚMČ Praha 10)
Subject: FW:

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, December 18, 2013 1:14 PM
To: Office-Centrum (ÚMČ Praha 10)
Subject:

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]