Jmenovité schéma organizační struktury Úřadu Vlády ČR

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

3 přílohy