Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního
prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury
úřadu k 31.12.2017
Datum doručení: 14.3.2018 12:10:22
Evidenční číslo Vaší emailové zprávy: ENV/2018/16895

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/215
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2018/20177
Věc: 106/1999 Sb._Havlík_schéma_odpověď

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/242
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2018/19595
Věc: 106/1999 Sb._Havlík_rozhodnutí